(Wat is) Systeemtherapie

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie die gericht is op relaties tussen mensen. De term ‘systeem’ verwijst naar het feit dat iedereen deel uitmaakt van sociale systemen, zoals een gezin, familie, schoolklas of buurt. In een sociaal systeem beïnvloeden mensen elkaar: gedachten, gevoelens, verwachtingen en gedragingen ontstaan in wisselwerking met anderen uit de omgeving.

Bij systeemtherapie wordt alles wat er speelt bekeken vanuit de context en de samenhang. Een probleem ligt nooit enkel en alleen bij één persoon en staat nooit op zichzelf. Er is vaak sprake van patronen die zich door de generaties heen kunnen herhalen. Vanuit systeemtherapie is aandacht voor het verleden, wat de betekenis ervan is in het heden en wat je ervan mee wilt nemen naar de toekomst.

Samen met cliënten wordt onderzocht waar hun klachten of problemen mee te maken hebben en wie er bij de therapie kan worden betrokken om bij te dragen aan veranderingen.